• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Soutěž F.A.Elstnera - pravidla

Soutěž je určena pro mladší 15 let. Je složena z ovládání lasa a biče. Závodník se předem rozhodne pro jednu z uvedených soutěží.

Soutěž v biči.

Je sestavena z trefování cílů a techniky práce s jedním bičem.

Obecné podmínky pro trefování cílů:

 • Jako cílů se používají prázdné brokové lovecké patrony
 • Trefená patrona je ta která opustí kladinu (spadne z kladiny atd.)
 • Sražení dvou a více patron se bodově nezapočítává-nastane-li situace sporného zásahu cíle, zastaví rozhodčí čas po dobu nezbytně nutnou ke zjištění skutečnosti a tato doba není počítána do časového limitu.
 • V případě rovnosti bodů u dvou soutěžících rozhodne rozstřel, způsobem, který určí rozhodčí.
 • Vzdálenost od cíle, jsou vždy 3m.

Trefování cílů

Kuželky
Vzdálenost 3 m, 2 nástřelné, 5 ran na 5 kuželek.
Shození prostřední kuželky první ranou je za 3 body, ostatní jsou po 1 bodě. Tedy max. 7 bodů. Shození více než jedné kuželky se neboduje a tato se nestaví zpět.

Nábojnice
10 ks prázdných loveckých nábojnic vzdálených 15 cm od sebe.
Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 2 min.Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120
cm a nemusí být trefovány popořadě. Za trefenou se považuje nábojnice, která opustí kladinu. Jedna nábojnice jeden bod, max. 10
bodů. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.

Brnkačka
Vzdálenost 3 m - čas 2 minuty.
Celkem 10 ran max.10 bodů.

Omotávky horizontální
1 nástřelná 2x omotávka na každé označené místo 2 body za omotávku max. 8 bodů

Omotávky vertikální
1 nástřelná 2x omotávka na každé označené místo2 body za omotávku max. 12 bodů

Rychlostřelba na nábojnice
Vzdálenost 3 m, 10 ks nábojnic vzdálených 15 cm od sebe.
Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 15 s. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a nemusí být trefovány popořadě. Za trefenou se považuje ta nábojnice, která opustí kladinu.V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají. Jedna nábojnice jeden bod, max. 10 bodů.

Volná sestava s hudbou – čas max. 2 minuty
Čas se měří od začátku hudby.

Hodnocení:
5 rozhodčích hodnotí: styl, technickou obtížnost a kvalitu provedení v rozsahu 1 – 10 bodů, tedy max. 50 bodů.
Body se udělují po předvedení volné sestavy všech závodníků.
Celkové pořadí je stanoveno součtem bodů z trefovaček a volné sestavy.

Soutěž v lase.

Soutěž je složena z povinné a volné sestavy.

Obecné podmínky

U las je povoleno:
honda volná, pevná, brzdy (zarážky), konec lasa zakončený uzlem, pevnou kuličkou (zpravidla zatavený konec do této podoby), případně omotáním slabým provázkem či kůží.

U las není povoleno:
otočné mechanismy a pevná rukojeť.

Povinná sestava

 • Je rozdělena do několika bloků, které jsou složeny z triků.
 • Jednotlivé bloky nejsou koncipovány jako plynulá sestava, ale jako jednotlivé triky a soutěžící nemusí dodržovat jejich pořadí. Na to však musí předem upozornit rozhodčího.
 • Jednotlivé triky by měly být plynule předvedeny podle pokynů rozhodčího.
 • Po ukončení triku může rozhodčí požadovat po soutěžícím jeho opakování.
 • Po absolvování celého bloku všemi soutěžícími se přechází na další blok.
 • Závodník nastupuje do soutěže pouze se dvěma lasy, která si může v každém bloku jednou vyměnit, pro skipové figury může navíc použít skipový provaz.
 • Před soutěží budou seznamy jednotlivých bloků triků vyvěšeny pro obecenstvo, porotu i soutěžící.
 • Jednotlivé triky se budou zřetelně a hlasitě soutěžícím vždy s předstihem oznamovat. Rozhodčí u povinných triků oznámí soutěžícímu „ splnění “.

Trikové laso:

1. blok:

 • skok nebo vkročení do talíře a zpět 3x
 • kolotoč s předáním v pase 3x
 • kolotoč jednou rukou 3x
 • ťukání 3x
 • step 3x 15

2. blok:

 • přeskok paprsku střídavě 3x
 • přeskok paprsku snožmo 3x
 • Krinolína
 • krinolína kolem pasu
 • krinolína kolem nohy 15

3. blok:

 • lift 3x
 • výhozy v rytmu točení 3x
 • raketa – skiroket (lift od boku k boku) 2x
 • lift z talíře do krinolíny 2x
 • lift z krinolíny do talíře 2x 15

4. blok:

 • motýlek
 • rukáv 3x
 • jakýkoli převal 3x
 • štít
 • skip - nejméně 3x průskok 15(60)

Každý trik lze opakovat 3x a je hodnocen 3 body. Za každý neplatný pokus se odečítá jeden bod, za nepředvedený trik 3 body. Max. počet bodů je 60.


Do finále soutěže postoupí 5 soutěžících, kteří v povinných figurách získají největší počet bodů.


FINÁLE

Finalisté budou pokračovat ve volné sestavě s vlastní hudbou (není podmínkou), která upřesní konečné pořadí.

Volná sestava s hudbou – čas max. 2 minut. Čas se měří od okamžiku roztočení lasa, nikoliv od začátku hudby.

Hodnocení:
5 rozhodčích hodnotí: styl, technickou obtížnost a kvalitu provedení v rozsahu 1 – 10 bodů, tedy max. 50 bodů.
Body se udělují po předvedení volné sestavy všech závodníků.
Celkové pořadí je stanoveno součtem bodů z povinné a volné sestavy.

Vítězem memoriálu je závodník, který získá největší počet bodů v lase nebo biči.

 
Copyright © 2019 Western Arts Club. Všechna práva vyhrazena.