• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Pravidla ovládání biče

Soutěž je zaměřena na techniku práce převážně s dvěma biči. Je rozdělena na kvalifikaci a finále.

Kvalifikace
 

A - trefování cílů

Obecné podmínky pro trefování cílů:

 • Trefený špalík je ten, který opustí kladinu (spadne z kladiny atd.)
 • V mistrovské třídě nejsou nástřelné. Závodník si může odprásknout tak, že nezasáhne cíl
 • Sražení dvou a více špalíků se bodově nezapočítává (takto sražené špalíky se zpět nevrací)
 • Vzdálenost od cíle jsou vždy 3m.
 • Jako cílů se používá špalíků o průměru 3 cm a délky 5 cm, nebo špalíků 2,5 x 2,5 x 5 cm, nebo prázdných loveckých brokových patron.

Jeden bič:

Rychlostřelba na špalíky
10 ks špalíků vzdálených 15 cm od sebe. Počet ran není omezen v časovém limitu 10s. Špalíky jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány postupně z předem určené strany.
Jeden špalík jeden bod, max. 10 bodů.

Špejle horizontální
Pět špejlí (délka všech je 15 cm) umístěných nad sebou a vzdálených od sebe 15 cm.
Úkolem je přeseknout špejle postupně po jedné od horní ke spodní. Závodník má 5 ran 30
sec. Dva body za sraženou špejli, max. 10 bodů. V případě zásahu více než jedné špejle se
body nepočítají.

Špejle vertikální
Na stojanu ve výši 120 cm je v zákrytu za sebou pět postupně se zmenšujících špejlí (15,11, 9,7,5 cm), vzdálených od sebe 15cm. Účelem je srazit je postupně, tj. od největší k nejmenší. Závodník má 5 ran a čas 30 s. V případě zásahu více než jedné špejle se body nepočítají.
Dva body za sraženou špejli, max. 10 bodů.

Dva špalíky na sobě
Na kladině je postaveno 5 špalíků 4x4x10 cm, vzdálených od sebe 15 cm. Na každém je malý špalík 2x2x5 cm nebo lov. patrona, celkem 5 ran. Špalík, z něhož se sráží cíl, musí zůstat stát, předchozí špalíky přitom mohou být smeteny. Úkolem je srazit malé špalíky, aniž by spadly velké. Za každý takto trefený špalík 3 body, celkem tedy 15 bodů.

Kelímky
Na pěti svislých tyčích je v různé výšce umístěn z každé strany polystyrenový kelímek nebo polystyren o délce 15 cm . Tyče jsou od sebe vzdáleny 1,5 m. Úkolem soutěžícího je v co nejkratší době kelímky strefit tak, aby se z nich odlomil viditelný kousek. Na každý kelímek jsou pouze dvě rány. Pokud není kelímek trefen, připočítají se soutěžícímu pět vteřin k celkovému času. Soutěžící je diskvalifikován za přešlap mety vzdálené 2,5 m od cíle. Dle dosažených časů jsou soutěžícím přiděleny body, které se započítávají do celkového výsledku.

B - povinné prásky:

dva biče

Prásky se provádějí v plynulém pohybu bez zastavení bičů.


Skupina (prováděna oběma biči střídavě)

 • kladivo
 • zadní žabka
 • elstner
 • rakušák

Hodnotí se 1- 3 body dle provedení, tedy nejvíce 12 bodů.

Skupina (prováděna oběma biči součastně)

 • nad hlavou vpravo
 • elstner
 • přední žabka
 • muškování

Hodnotí se 1- 3 body dle provedení, tedy nejvíce 12 bodů.


Skupina (prováděna oběma biči se zpožděním)

 • kladivo
 • přední nebo zadní žabka
 • elstner
 • nad hlavou vpravo

Hodnotí se 1- 3 body dle provedení, tedy nejvíce 12 bodů.


Skupina (každá ruka provádí současně jiný prásk.
Lr
.= levá ruka, Pr.= pravá ruka )

Lr. – muškování            Pr. - flash ( zrychlený )

Lr. – muškování            Pr. - opakovaný flash ( 3 opakování v plynulé návaznosti )

Lr. – kladivo                Pr. - zadní žabka

Lr. - přední žabka       Pr. - hřbetní

Obě ruce musí umět požadované kombinace a být zastupitelné.
Hodnotí se 1- 3 body dle provedení, tedy nejvíce 12 bodů.


Do finále postupuje 6 soutěžících s největším počtem bodů z A a B.

Finále

A - trefování cílů

Trefování brnkačky

 • dvěma biči se spožděním 5 x 2 rány, vzdálenost 2,5m, max. 10 bodů

Trefování špalíků na střídačku

 • s přendáním jednoho biče, vzdálenost 3m, 5+5 ran na 10 cílů max. 10 bodů čas 60 sec.

Špalíky se srážejí postupně z předem určené strany. Jeden špalík jeden bod, max. 10 bodů.
Podmínky stejné jako u rychlostřelby.


Šuplíky vertikální

 • s přendáním jednoho biče, vzdálenost 3m, srážení 10 špalíků umístěných v poličkách 10 cm nad sebou, střídavě pravou a levou rukou od spodu nahoru.

Celkem 10 ran.
Jeden špalík jeden bod, max. 10 bodů.


Zorro - zhasínání svíček

 • ve vzdálenosti 2,5 m je za zástěnou s otvory upevněno do trojúhelníku 5 svíček.

Soutěžící má 2 zkušební a 5 ran soutěžních na zhasnutí svíček otvorem libovolnou rukou, aniž by je shodil nebo zasáhl ze zadu.
Za zhasnutí svíčky jsou 3 body max. 15 bodů.

B - Volná sestava s hudbou - čas max. 5 minut /vlastní hudba podmínkou/

Časový limit je odstartován a ukončen pokynem rozhodčího.
Do volné sestavy závodník nesmí zařadit trefování cílů a použít asistenta.
Hodnotí se pouze technika ovládání biče.

Hodnocení:

Styl a technika, kvalita provedení – 5 rozhodčích, každý má možnost udělit 1–10 b. tedy max. 50 bodů

Technická obtížnost a provedení – 5 rozhodčích, každý má možnost udělit 1–10 b. tedy max. 50 bodů

 

Body se udělují po předvedení volné sestavy všech závodníků.

Konečné pořadí je stanoveno součtem všech bodů z trefovaček a volné sestavy.

Vítěz je Mistrem Evropy v ovládání biče.

Organizátoři si vymiňují právo úpravy pravidel, která jsou uveřejněna předem na www.w-club.cz a www.trikovelaso.net

 
Copyright © 2022 Western Arts Club. Všechna práva vyhrazena.