• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Obecná pravidla

Mistrovství Evropy v ovládání biče, lasa, žonglování s revolvery, v hodu nožem a tomahawkem.

Obecná pravidla

 • Pravidla soutěží se mohou rok od roku přizpůsobovat v zájmu vylepšení
  soutěží, organizátoři si vymiňují právo změny pravidel, jež bude oznámena před
  začátkem soutěže.
 • Při výkladu pravidel platí interpretace rozhodčího.
 • Soutěžící jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani své okolí.
 • Během soutěže je zakázáno požívat alkohol nebo drogy.
 • Soutěžící je povinen být připraven na místě 10 min. před svým vystoupením, nenastoupí-li do dvou min. po vyhlášení svého jména, může být diskvalifikován. Pořadí vystoupení je dáno zápisem ve startovací listině.
 • Má-li soutěžící hudbu na CD nebo na kazetě, musí být označena jeho jménem a včas předána zvukaři, před vystoupením a s písemnými pokyny.
 • Soutěžící má odpovídající čas na přípravu pomůcek pro své vystoupení, cca 5 min., může využít jednoho i více asistentů, nesmí však jít o skupinové vystoupení několika hlavních aktérů.
 • Závodníkovi, přihlášenému ve více soutěžích bude umožněno soutěžit mimo pořadí.
 • Jakýkoliv časový limit je odstartován a ukončen pokynem rozhodčích.
 • V případě rovnosti bodů u biče dvou soutěžících rozhodne rozstřel, způsobem, který určí rozhodčí.
 • Nastane-li situace sporného zásahu cíle, zastaví rozhodčí čas po dobu nezbytně nutnou ke zjištění skutečnosti a tato doba není počítána do časového limitu.
 • Protest se podává písemně, se složením částky 100 Kč, ihned po skončení produkce soutěžícího. V případě kladného posouzení protestu (hlavním rozhodčím ve spolupráci s rozhodčími konkrétní soutěže) má soutěžící právo opakovat své vystoupení.

Doporučení
Usmívejte se, vyhlížejte skvěle a buďte stoprocentními profesionály !!!

 
Copyright © 2022 Western Arts Club. Všechna práva vyhrazena.